Minimer data-øer

Vidste du at det er muligt at minimere nogle af data-øerne (GUI grupperne) på eksempelvis en tilbuds-, police eller skadefane sammen, hvis man ikke mener, man har behov for at se al informationen, de indeholder?

Det gøres ved at klikke på overskriften til den data-ø (markeret nedenfor i højre kolonnes nederste data-ø), man ønsker at minimere.

Før man minimerer data-øen, ser det således ud;

Open

 

 

 

 

 

Efter man har minimeret data-øen, ser det således ud;

Closed

 

 

 

 

Bemærk, at data-øerne er sat parallelt op i IBSuite, dvs. at man også minimerer den tilsvarende data-ø i den modsatte kolonne.
IBSuite husker denne indstilling, så næste gang man åbner et tilbud, en police, en skade mm. så vises det på den måde, man sidst har anvendt.

 

Man ophæver minimeringen ved at klikke på overskriften igen.